Döviz Kurları
DOLAR Alış YTL
Satış YTL
 
EURO Alış YTL
Satış YTL
DÜNYA HALI PAZARI BÜYÜYOR

A.B.D , Belçika ve Türkiye dünyanın makine halısı üreticileri arasında lider konumlarını koruyarak halı ve kilim pazarına liderlik yapmaya devam ediyorlar.

 

Companies & Market (Firmalar ve Pazar) websitesinde “Dünya Halı Pazarı Analizi”ne dair yeni bir rapor yayınlandı. Halı ve Kilim endüstrisinin evlerde ve ticari mekanlarda kullanılan halılar olmak üzere ikiye bölündü€ünü anlatan rapora göre; 2006 yılında ev tipi pazarında, tüm endüstri miktarının dörtte üçü kadar kısmı sevk edilirken ticari pazar, endüstri sevkiyatlarının yaklaflık dörtte birlik talebini karflıladı. Ayrıca evlerdeki yenileme iste€i de arttı€ından, endüstri sevkiyatlarının yarısı bu talebi cevapladı. Rapora göre; A.B.D., Belçika ve Türkiye dünyanın makine halısı üreticileri arasında lider konumlarını koruyarak kilim pazarına liderlik yapmaya devam ediyorlar. Bugünlerde parça halı ve kilim ihtiyacı sürekli artıyor ve endüstrinin tamamının geliflimini büyük ölçüde geride bırakıyor. Kilimlerin geri dönüfltürülmesi, bu iste€i tetikleyen en önemli faktörlerden biri olarak gösteriliyor. Artan inflaatlar da pazar ihtiyacını tetikleyici etken olarak belirtiliyor. Rapor analizi dünya halı ve kilim endüstrisinin kısa anlatımlı tanı-tımı ile bafllıyor ve kilim çeflitlerine dair genel açıklamalarla bilgilendirmeyle devam ediyor. Rapor ayrıca, lider kilim pazarlarına ıflık tutuyor ve kilim endüstrisinin önemli bir bölümünü oluflturan modüler kilim pazarını analiz ediyor. Geliflmekte olan pazarı ve endüstri trendlerini tartıflan raporda pazar payları ve ifl stratejileri alanlarındaki ana oyunculara dair genel açıklamaları bulmak mümkün. Analizler çerçevesinde dünya ithalat ve ihracat de€er ve hacmi de tartıflı-lıyor.

17.09.2008
Bu haber 13069 okundu.
Yazdır Yorum Yaz
YORUM EKLE
Lütfen yorum eklemek için bilgileri eksiksizce doldurunuz.
Adınız
Lütfen adınızı yazın.Lütfen adınızı yazınız.
Email
Lütfen email adresinizi yazınızGeçersiz email adresi.
Yorum
Lütfen yorumunuzu yazınız.
Yorumunuz çok kısa.
Karakter Kaldı
Son Eklenen Yorumlar