Döviz Kurları
DOLAR Alış YTL
Satış YTL
 
EURO Alış YTL
Satış YTL
2008 OCAK-HAZİRAN İHRACAT PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ-2

Çağrı Öztürk/İTKİB Genel Sekreterliği Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi

Türkiye\'nin toplam halı ihracatı 2002 yılından bu güne kadar sürekli artan bir seyir izlemiş ve 2007 yılı sonunda yıllık bir milyar dolarlık ihracat seviyesine ulaşılmıştır. 2008 yılının ilk yarısında kaydedilen toplam halı ihracatı 543 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Halı ihracatımızda son yıllarda devam eden artış trendinin nedeni, dünya halı pazarının büyümesinin yanısıra, ülkemizin yüksek arz kapasitesi ve çevremizde bulunan ülkelerin büyüme ve yeniden yapılanma süreci içinde bulunmalarıdır. 2008 yılının ilk altı aylık döneminde halı ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık 131 milyon dolarlık ihracat artışı ile 543 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Buna göre, geçen yılın ilk altı aylık döneminde gerçekleştirilen toplam 412 milyon dolarlık ihracata göre %31,9\'luk bir artış meydana geldiği görülmektedir. 2007 yılını bir önceki yıla oranla %34,8 oranında bir artış ile kapatan halı sektörünün, bu yılın ilk yarısındaki performansı da son derece olumludur.

Ülkemiz halı ihracatının performansını olumlu yönde arttıran temel belirleyici unsur, önemli pazarlarımızdan AB (27) ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri ve eski S.S.C.B ülkelerine yönelik, özellikle makine halısı ihracatındaki yüksek oranlı ihracat artışları olmuştur. 2008 yılının Ocak-Haziran döneminde %31,9\'luk artış oranı ile halı sektöründeki ihracat artışı, diğer bir çok sektörü geride bırakmıştır. Aynı dönemde, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı %9,4, tekstil ve hammaddeleri ihracatı %16,5 ve deri ve deri mamulleri ihracatı %18,9 oranında artmıştır. Aynı dönemde (Ocak-Haziran 2008) Türkiye\'nin genel ihracatı bir önceki senenin aynı dönemine oranla %36,07 oranında artmıştır. Bu rakamlar ışığında halı ihracatındaki artışın, Ülkemizin genel ihracat artış hızına paralel bir seyir izlediği ifade edilebilir. Sözkonusu dönemde, halı ihracatının Türkiye\'nin genel ihracatından aldığı pay %0,81 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 1\'de Ülkemiz toplam halı ihracatının genel ihracat içindeki payı gösterilmektedir.
 
Ülkemizin aylar itibariyle halı ihracatı incelendiğinde, genel ihracatın da rekor bir seviyede gerçekleştiği Haziran 2008\'de kaydedilen halı ihracatının, Mayıs ayına kıyasla bir miktar gerilemesine rağmen, son derece yüksek olduğu görülmektedir. Haziran ayında artış hızı bir miktar azalan halı ihracatında, özellikle Ocak ve Nisan aylarında yüksek oranlı artışlar sözkonusu olmuştur. İhracat artış hızının en düşük gerçekleştiği ay Mart ayı olurken, fiubat ve Mayıs aylarındaki artışlar diğer aylara kıyasla bir miktar düşük olsa da %33-%34 gibi kayda değer oranlarda gerçekleşmiştir. Tablo 2\'de 2006 ve 2007\'nin yıllık, 2008\'ise ilk altı aylık ihracat verileri yer almaktadır. Grafik 2\'de 2006, 2007 ve 2008 yıllarında aylar itibariyle halı ihracatının nasıl bir seyir izlediği görülmektedir. 2008 yılına halı sektörünün iyi bir ihracat performansı ile başladığını söylemek mümkündür. Halı sektörü 2008 yılının ilk altı ayındaki performansını yılın ikinci yarısında da sürdürdüğü takdirde, ihracat değerinin yıl sonunda hedeflenen 1,125 milyar dolara ulaşması mümkün olabilecektir. Bu bağlamda Grafik 2\'de sunulmuş olan 2006 ve 2007 yıllarına ilişkin verilerin incelenmesinden de görüldüğü üzere, yılın ikinci yarısında ülkemizin halı ihracatının yılın ilk yarısına oranla arttığı, ancak genellikle Aralık ayında önceki aylara oranla hafif bir düşüş yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu veriler ışığında 2007 yılında ulaşılmış olan 1 milyar dolarlık toplam halı ihracatımızın 2008 yılında 1,125 milyar dolara ulaşması muhtemel gözükmektedir.

Halı İhracatımızda Makine Halısı ve El Halısının Payı

Halı sektörü el halıcılığı ve makine halıcılığı olarak iki ana alt sektörlere ayrılmaktadır. 2008 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirilen toplam 543 milyon dolarlık ihracatın %86,8 ile 471 milyon doları makina halılarından ve %13,2 ile 71,8 milyon doları ise el dokuma halılardan oluşmaktadır. Yıllar itibariyle el halısı ve makine halısının toplam halı ihracatımızdan aldığı pay grafik 3\'te görülmektedir.

Yıllar itibariyle ülkemizin toplam halı ihracatında el ve makine halısı payları incelendiğinde el halısı ihracatının toplam halı ihracatındaki payının yıldan yıla azaldığı anlaşılmaktadır. 2003 yılında halı ihracatımızın %21\'i el halısı ürünlerinden oluşurken, 2007 yılı sonunda toplam halı ihracatımızda el halısı ihracatının payı %14 olarak kaydedilmiştir. 2008 yılının ilk yarısında ise el halısı ihracatının toplam halı ihracatından aldığı pay %13,2 olmuştur. Yılın ilk çeyreğinde el halısı ihracatının toplam halı ihracatındaki payı %11 iken ikinci çeyrekte el halısı ihracatının payı artmış ve ilk altı ay sonunda 71,850 milyon dolarlık ihracat değeri ile toplam halı ihracatındaki payı %13,2 olarak gerçekleşmiştir.

El halısı ihracatımız, 2007 yılında 2006\'ya göre %31 oranında artarak 145 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Artış trendi 2008 yılının ilk yarısında da sürmüş ve el halısı ihracatımız geçtiğimiz senenin aynı dönemine oranla %11,1 oranında artarak 71,850 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Öte yandan makina halısı ihracatının ülkemizin toplam halı ihracatı içerisindeki ağırlığı her geçen yıl artmış ve 2008 yılının ilk yarısında 471 milyon dolarlık ihracat tutarı ile makina halısı ihracatının toplam halı ihracatındaki payı %87 olarak gerçekleşmiştir. 2007 yılında makina halısı ihracatı 2006 yılına oranla %35,4 oranında artarak 858,8 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 2008\'in ilk altı aylık döneminde ise bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla %35,8 oranında artışla 471 milyon dolar düzeyine yükselmiştir.

Ülke Grupları İtibariyle Halı

İhracatımızın Değerlendirmesi

Ülkemizin halı ihracatının ülke gruplarına göre dağılımı Tablo 4\'ten takip edilebilmektedir.

2008 yılının ilk altı ayında toplam halı ihracatımızın %26,2\'si Avrupa Birliği (27) ülkelerine yapılmıştır. Bu ülkelere yapılan halı ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre %50,3 oranında artarak 141,960 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. AB 27 ülkeleri içinde en büyük pazarlar ise 33,2 milyon dolarlık ihracat ve %6,1\'lik payıyla Almanya, 32,8 milyon dolarlık ihracat ve %6\'lık payıyla Romanya ve 20,5 milyon dolarlık ihracat ve %3,8\'lik payıyla Polonya\'dır. AB 27 içinde en büyük paya sahip bu üç ülkeye yönelik halı ihracatı 2008 Ocak-Haziran döneminde Almanya\'ya %108,9 oranında, Romanya\'ya %50 oranında ve Polonya\'ya %26,8 oranında artış göstermiştir. Avusturya, İngiltere, Bulgaristan ve İrlanda ise AB 27 ülkeleri içinde, önemli ihracat artışı sağlanan ülkelerdendir. Halı ihracatımızın en yoğun gerçekleştiği ikinci ülke grubu, aralarında en önemli halı pazarlarımızdan S.Arabistan\'ın da bulunduğu, Ortadoğu ülkeleridir. Bu grupta bulunan ülkelere halı ihracatımız 2008 yılının ilk yarısında %31,7 oranında artmış ve 121,119 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Orta Doğu ülkeleri içinde en büyük pazarlar 61,8 milyon dolarlık ihracat ve %11,4\'lük payıyla Suudi Arabistan, 16 milyon dolarlık ihracat ve %3\'lük payıyla Irak ve 15,3 milyon dolarlık ihracat %2,8\'lik payla Birleşik Arap Emirlikleri\'dir. Ortadoğu ülkeleri içinde yer alan bu üç büyük pazara yönelik ihracatta 2008 Ocak-Haziran döneminde Suudi Arabistan\'a %10,3, Irak\'a %72,4 ve Birleşik Arap Emirlikleri\'ne %91,4 oranında ihracat artışı sağlanmıştır. Orta Doğu ülkelerinden İran ve İsrail ise, 2008 yılı Ocak-Haziran döneminde olumlu performans sergilenen diğer önemli pazarlarımızdandır. Halı ihracatımızda önemli bir paya sahip olan bir diğer grup Eski S.S.C.B ülkeleridir. 2008 Ocak-Haziran döneminde ülkemiz ihracatında %20,6,\'lık paya sahip olan bu ülkelere 111,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş olup bu ülkelere yönelik toplam halı ihracatındaki artış %26,5 olarak kaydedilmiştir. Eski SSCB ülkeleri içinde en büyük pazarlar 29,5 milyon dolarlık ihracat ve %5,4\'lük payıyla Ukrayna, 25,3 milyon dolarlık ihracat ve %4,7\'lik payıyla Rusya Federasyonu ve 18,3 milyon dolarlık ihracat %3,4\'lik payıyla Kırgızistan\'dır. Eski SSCB ülkeleri içinde yer alan bu üç büyük pazara yönelik ihracatta 2008 Ocak- Haziran döneminde Ukrayna\'ya %115,6, Rusya\'ya %78,5 ve Kırgızistan\'a %87,2 oranında ihracat artışı sağlanmıştır. Eski SSCB ülkelerinden Tacikistan ve Azerbaycan ise, 2008 yılı Ocak-Haziran döneminde olumlu performans sergilenen diğer önemli pazarlarımızdandır. 2008 Ocak-Haziran döneminde halı ihracatımızın %10,8\'i ABD, Kanada ve İsviçre gibi ülkelerin yer aldığı Diğer OECD grubundaki ülkelere yönelmiş olup bu ülkelere yapılan halı ihracatımız %4,1 oranında artarak 58,463 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Diğer OECD ülkeleri içinde en büyük pazarlar 41 milyon dolarlık ihracat ve %7,6\'lık payıyla ABD ve 6,9 milyon dolarlık ihracat ve %1,3\'lük payıyla Japonya\'dır. Diğer OECD ülkeleri içinde yer alan bu iki büyük pazara yönelik ihracatta 2008 Ocak-Haziran döneminde ABD\'ye %2,8 oranında düşüş ve Japonya\'ya %19,6 oranında ihracat artışı sağlanmıştır. 2008 Ocak-Haziran döneminde halı ihracatında en fazla artış sağlanan ülke grubu ise Afrika ülkeleridir. Toplam halı ihracatımız içinde %4,3\'lük payı ile büyük bir pazarımız olmamakla beraber 2008 yılının altı aylık döneminde bu ülkelere %115,4\'lük bir ihracat artışı kaydedilerek 23,6 milyon dolara ulaşılmıştır. Afrika ülkeleri içinde en büyük pazar Libya olup bu ülkeye yönelik ihracat 2008 Ocak-Haziran döneminde %131,8\'lik artışla 14 milyon dolar olmuştur. Benzer şekilde, diğer Asya ülkeleri grubundaki ülkelere halı ihracatımız, değer olarak çok yüksek olmamakla beraber 2007 yılında bir önceki seneye göre %33,3 oranında artarak 24,6 milyon dolara ulaşmıştır. 2008 yılında da bu artış trendi devam etmektedir. 2008 yılının ilk yarısında Diğer Asya ülkelerine %56,1 oranında artışla yaklaşık 16,9 milyon dolarlık halı ihracatı gerçekleştirilmiştir. Asya ülkeleri grubunda en büyük pazar %0,8\'lik pazar payıyla Malezya olup 2008 Ocak-Haziran döneminde bu ülkeye 4,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir.
 
Ülkeler İtibariyle El Halısı ve

Makine Halısı İhracatımızın

Değerlendirmesi

Bir önceki bölümde ülke grupları bazında incelenen 2008 Ocak-Haziran dönemi halı ihracatımız, bu defa ülke bazında ve el halısı-makine halısı ayırımlı olarak değerlendirilecektir.

Avrupa Birliği Ülkelerine Halı

İhracatımız

Avrupa Birliği ülkelerine yapılan halı ihracatımız değerlendirilirken Birliğe yeni üye olan 12 ülke ve daha önceden üye olan 15 ülke ayrı tablolarda değerlendirilecektir. Ülkemizin toplam halı ihracatında 27 üye ülkeden oluşan Avrupa Birliği çok önemli bir yer tutmaktadır. AB (27) ülkeleri, 142 milyon dolarlık ihracat ve %26,2\'lik pay ile ülkemizin en büyük halı ihracat pazarı konumundadır. Söz konusu ihracatın 79,3 milyon dolar ile %14,6\'sını AB (15) ülkelerine yönelmiş iken, 62,6 milyon dolar ile %11,5\'lik kısmı ise yeni AB (12) üyesi ülkelere yönelmiştir. Ülkemizden AB (27) ülkelerine yönelik olarak gerçekleştirilen toplam halı ihracatımızda ağırlığı makina halıları oluşturmakta, el halılarının payı ise oldukça sınırlı kalmaktadır. 2008 yılı Ocak-Haziran döneminde AB 27 ülkelerine 132,6 milyon dolarlık makina halısı, 9,4 milyon dolarlık el halısı ihracatı yapılmıştır. 2008 yılı Ocak-Haziran döneminde AB 27 ülkelerine ihracatta makina halısında %52,9 ve el halısında %21,7 oranında artış sağlanmıştır. Sözkonusu dönemde AB 15 ülkelerine 70,2 milyon dolarlık makina halısı ihracatı ve 9,1 milyon dolarlık el halısı ihracatı yapılmıştır. 2007 yılında AB (15) ülkelerine ihraç edilen el halısı ürünlerinde çeşitli oranlarda düşüşler görülmüş, bu ülke grubuna yönelik ihracatımızda yıllık bazda el halısı ihracatımız %2,7 oranında azalmıştır. 2008 yılı Ocak-Haziran dönemi ile geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında ise el halısı ihracatındaki gerilemenin artık söz konusu olmadığı ve ihracatın %28 oranında artarak 7,1 milyon dolardan 9,1 milyon dolara yükseldiği görülmektedir. AB 15 ülkelerine yapılan ihracatta yaşanan bu artışta ihracattaki %3,2 ve %2,3\'lük paylarıyla önemli pazarlarımız olan Almanya ve Hollanda\'ya yönelik el halısı ihracatımızın sırasıyla %166,4 ve %330,5 oranlarında artması etkili olmuştur. (Bakınız Tablo 5)

Yılın ilk yarısında AB(15) ülkelerine yönelik makine halısı ihracatı 2007 yılının aynı dönemine kıyasla %67,9 gibi ciddi bir oranda artarak 41,8 milyon dolardan 70,2 milyon dolara yükselmiştir. Söz konusu artışın bu denli yüksek olmasının ardında 15 AB üyesi ülkeye yönelik ihracatın %44\'ünün gerçekleştirildiği Almanya\'ya yapılan ihracatın %105,6 oranında artması bulunmaktadır. Tablodaki 15 ülke içerisinde 2007 yılında en fazla makina halısı ihracatı Almanya ve hemen ardından Yunanistan\'a yapılmıştı. Bu yılın ilk altı ayında en fazla makina halısı ihracatı yapılan ülkeler ise Almanya\'nın yanısıra İtalya, İngiltere ve Yunanistan\'dır. Sözkonusu dönemde İtalya\'ya yapılan makina halısı ihracatı % 31 oranında artarak 7 milyon dolara, İngiltere\'ye yapılan ihracat %56,7\'lik artış ile 6,8 milyon dolara ve Yunanistan\'a yapılan ihracat %35\'lik artış ile 6,4 milyon dolara yükselmiştir. Hollanda\'ya yapılan makina halısı ihracatı ise bu dönemde geçen yıla göre azalmıştır. Hollanda dışında kalan 14 AB ülkesinin tamamına makine halısı ihracatı bir önceki senenin aynı dönemine oranla artmıştır.

Yeni Avrupa Birliği Ülkelerine Halı İhracatımız

Avrupa Birliği\'ne yeni katılmış olan ülkelere yapılan halı ihracatımızın tamamına yakın bölümü makine halısı olup bu ürünlerdeki yüksek artış oranı ile dikkat çekmektedir. 2008 Ocak-Haziran döneminde bu ülkelere gerçekleştirilen toplam 62.587 bin dolarlık ihracatın 62.386 bin dolarlık bölümünü makine halıları, 201 bin dolarlık bölümünü ise el halıları oluşturmaktadır. Sözkonusu dönemde bu ülkelere yapılan ihracatımızda genel halı ihracatı artış oranının da üzerinde bir artışla %37,7 düzeyinde artış kaydedilmiştir. Bu nedenle de Yeni AB ülkelerinin halı ihracatımızdan aldığı pay sürekli olarak artmaktadır. 2008 yılı altı aylık dönemde, bahsi geçen ülkelere makine halısı ihracatında ise %38,9 oranında artış meydana gelmiştir.

Bu grupta yer alan ülkelerden Polonya ve Romanya\'ya yapılan makine halısı ihracatı hem değer bakımından hem de artış oranı bakımından önemli görülmektedir. Türkiye makine halısı ihracatının %6.9\'u Romanya\'ya ve %4,3\'ü Polonya\'ya yapılmaktadır. Romanya\'ya da makina halısı ihracatımız sürekli artan bir seyir izlemektedir. Romanya\'ya yönelik toplam halı ihracatımız 2007 yılının ilk altı aylık dönemine kıyasla %50,7 oranında artarak 32,7 milyon dolara ulaşmıştır. Polonya\'ya 2007 yılında yapılan halı ihracatı 2006 yılına kıyasla %50,7 oranında artarak 33,6 milyon doları aşmıştı. 2008 yılının ilk altı ayında Polonya\'ya halı ihracatımız geçen yılın aynı dönemine kıyasla %26,8 oranında artarak 20,5 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2008\'in ilk yarısında yeni AB ülkeleri olarak adlandırılan 12 ülkeye yönelik el halısı ihracatımız %62,4 oranında düşmüş olmasına rağmen bu ülkelere yönelik halı ihracatımızda el halılarının son derece cüzi bir paya sahip olmaları sebebiyle toplam halı ihracatımız bir önceki seneye oranla yaklaşık olarak 17 milyon dolar artarak 62,6 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

Ortadoğu Ülkelerine Halı

İhracatımız

Aralarında Suudi Arabistan gibi ülkemizin en büyük halı ihracat pazarının bulunduğu Ortadoğu ülkeleri, ülkemizin toplam halı ihracatında ikinci büyük pazar konumundadır.

2007 yılı halı ihracatımızdan %21 ile en büyük ikinci payı alan Ortadoğu ülkelerine yönelik ülkemiz toplam halı ihracatı 2006 yılına göre %31,9 oranında artmış ve 210,5 milyon dolar olarak kaydedilmişti. 2008 yılının Ocak-Haziran döneminde de bu artış, %31,7 ile neredeyse aynı oranla devam etmekte olup bu dönemde 121,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu grupta yer alan ülkelere yapılan halı ihracatının büyük bir kısmını makine halıları oluşturmaktadır. 2008 Ocak-Haziran döneminde bahsi geçen ülkelere yapılan 121,1 milyon dolarlık halı ihracatının 119,8 milyon dolarını makine halıları, 1,3 milyon dolarını el halıları oluşturmaktadır. Bu nedenle, bu ülkelere yönelik halı ihracat verileri incelendiğinde, %38,4\'lük artış oranıyla el halısı ihracatımızda önemli bir artış gözlemlenmekteyse de el halısı ihracat rakamlarının son derece düşük olması bu ülkelere yönelik ihracatlarda makine halısının önemini arttırmaktadır. Makine halısı ihracat verileri incelendiğinde bu grupta yer alan ülkelerin tamamında makine halısı ihracatının bir önceki seneye göre arttığı gözlemlenmektedir. Ortadoğu ülkeleri arasında Suudi Arabistan ülkemiz açısından çok önemli bir pazar konumundadır. Türkiye makine halısı ihracatının %13\'ü S. Arabistan\'a yapılmaktadır. Bu ülkeye yönelik makine halısı ihracatı Ocak-Haziran 2008 döneminde bir önceki seneye oranla %9,5 oranında artmış ve 61,2 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Ortadoğu ülkelerine yönelik makine halısı ihracatında Suudi Arabistan\'dan sonra Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran pazar büyüklükleri açısından dikkat çekmektedir.

Eski SSCB Ülkelerine Halı

İhracatımız

Tablo 8‘de görülen Eski SSCB ülkeleri grubuna yapılan ihracatımız toplam halı ihracatından %20,6 ile önemli pay alan diğer bir ülke grubudur. 2007 yılında Eski S.S.C.B. ülkelerine yönelik halı ihracatımız %31,4 oranında artarak 173,9 milyon dolar olarak kaydedilmiş ve toplam halı ihracatımızda %17,3\'lük bir paya ulaşılmıştı. 2008 yılının ilk yarısı itibariyle bu artışın devam ettiği görülmektedir. Bu ülkelere yönelik halı ihracatımız bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla %26,5 oranında artarak 111,7 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Bu ülkelere yönelik halı ihracatımızda ağırlığın makine halısı ihracatında olduğu görülmektedir. (Bkz.Tablo 8). Buna göre, 2008 Ocak-Haziran döneminde bahsi geçen ülkelere 111,1 milyon dolarlık makine halısı ve 677 bin dolarlık el halısı ihracatı yapılmıştır, 2008 Ocak-Haziran döneminde, sözkonusu ülkelere makine halısı ihracatının bir önceki seneye oranla %27,2 artmasına rağmen, el halısı ihracatı %33,6 düşmüştür.

Eski SSCB ülkelerine yapılan makine halısı ihracatında en büyük pazarlar 29,4 milyon dolarlık ihracat ile Ukrayna, 25 milyon dolar ile Rusya, 18,3 milyon dolar ile Kırgızistan ve 16,7 milyon dolar ile Tacikistan\'dır. 2008 yılı Ocak-Haziran döneminde eski SSCB ülkeleri içinde yer alan bu dört büyük pazara makine halısı ihracatında, sırasıyla %118,5, %81,8, %87,2 ve %60,7 oranlarında artışlar sağlanmıştır. Kültürel ve coğrafi yakınlık avantajımızın bulunduğu Ukrayna, Rusya Federasyonu, Kırgızistan ve Tacikistan\'a yönelik doğru pazarlama enstrümanları kullanıldığı takdirde, önümüzdeki aylarda da ihracatımızın bu ülkelere artış trendini devam ettireceği düşünülmektedir.

Diğer OECD Ülkelerine Halı

İhracatımız

ABD, İsviçre, Japonya gibi kişi başına milli gelirin yüksek olduğu ülkelerin yer aldığı diğer OECD ülkelerine yapılan halı ihracatımız 2008 yılının ilk altı ayı itibariyle %4,1 oranında artarak 58,5 milyon dolara yükselmiştir. Diğer OECD ülkelerine yapılan ihracatın 36,8 milyon doları makine halıları ve 21,7 milyon doları el halılarıdır. 2008 yılı Ocak-Haziran döneminde bu ülkelere yapılan makine halıları ihracatında %3,5 ve el halıları ihracatında %5 oranında artış sağlanmıştır. Öte yandan bu grupta yer alan ülkeler toplam el halısı ihracatında, %30,2 oran ile en yüksek payı almaktadır. El dokuma halı ihracatında bu ülke grubunda ve tüm ülkeler içerisinde en çok el halısı ihracatı gerçekleştirdiğimiz ülke, ihracat içindeki %18,4\'lük payı ile ABD\'dir. 2008 yılı Ocak-Haziran döneminde ABD\'ne 13,2 milyon dolarlık el halısı ihracat edilmiş olup bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatta % 2,5\'lik düşüş meydana gelmiştir. Diğer OECD ülkelerine el halısı ihracatında ikinci büyük pazar 6,3 milyon dolarlık ihracat düzeyi ile Japonya olup bu ülkeye ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre %15.3 oranında artış meydana gelmiştir. 2008 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirilen makine halıları ihracatı içinde diğer OECD ülke grubuna yapılan ihracatın payı %7,8 olup, bu ülke grubu içinde en büyük pazar 27,8 milyon dolarlık ihracat ve %5,9\'luk payı ile ABD\'dir. 2008 yılı altı aylık döneminde ABD\'ne makine halısı ihracatında %2,9 oranında düşüş meydana gelmiştir. 2008 yılı ilk yarısında diğer OECD ülkelerine ihracatta makine halısında %3,5 ve el halısında %5 oranında sınırlı düzeylerde artış olmasında diğer OECD ülkeleri arasında ülkemiz açısından en büyük halı ihracat pazarı konumundaki ABD\'ye yönelik hem el hem de makine halısı ihracatının düşmesi etkili olmuştur. (Bakınız Tablo 9)

Afrika Ülkelerine Halı İhracatımız Afrika ülkeleri, toplam halı ihracatımız içinde %4,3\'lük payı ve 23,6 milyon dolarlık ihracat seviyesi ile küçük hacimli bir pazar olmasına rağmen, ülkemiz halı ihracatı açısından yıldan yıla büyüyen bir pazar konumuna gelmeye başlamıştır. Afrika ülkelerinin toplam halı ihracatımızdan aldığı pay 2006 yılında %2 olarak kaydedilmişken, 2007 yılında bir önceki seneye oranla bu ülkelere ihracatımız %77 aratarak 26,3 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu ihracat rakamı ile Afrika ülkelerinin toplam halı ihracatımızdan aldığı pay %2,6\'ya yükselmiştir. 2008 yılının ilk yarısında da bu ülkelere yönelik ihracatımız %115,4 gibi kayda değer bir oranda artmış ve bu ülkelerin toplam halı ihracatımızdan aldıkları pay %4,3\'e yükselmiştir.

Afrika ülkelerine yönelik ihracatımızda makine halılarının ağırlığı söz konusudur. 2008 yılı Ocak-Haziran döneminde bu ülkelere 23,3 milyon dolarlık makine halısı ihracatı ve 302 bin dolarlık el halısı ihracatı yapılmıştır. Sözkonusu dönemde Afrika ülkelerine yönelik makine halısı ihracatımızın 2007 yılının aynı dönemine oranla %114,5 artması son derece umut vericidir. Öte yandan, 2008 yılı Ocak-Haziran döneminde Afrika ülkeleri içinde en büyük pazar 13,9 milyon dolarlık ihracat hacmi ile Libya olup bu ülkeye makine halısında %129\'luk artışla 13,7 milyon dolar, el halısında ise %605,9\'luk artışla 240 bin dolarlık ihracat yapılmıştır.

Diğer Avrupa Ülkelerine Halı

İhracatımız

Diğer Avrupa ülkeleri toplam halı ihracatımız içinde %3,5 ile küçük bir paya sahiptir. 2008 yılı Ocak-Haziran döneminde bu ülkelere %10,5\'lik artışla toplam 18,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş olup bunun 18,7 milyon dolarını makine halıları ve 288 bin dolarlık bölümünü ise el halıları oluşturmaktadır. Anılan dönemde bu ülkelere gerçekleştirilen makine halısı ihracatında %22,3\'lük artış, el halıları ihracatında ise %84,9\'luk düşüş meydana gelmiştir. Diğer Avrupa ülkeleri içinde en büyük pazar 5,7 milyon dolarlık ihracat düzeyi ile Bosna Hersek olup bu ülkeye 2008 yılı 6 aylık dönemde gerçekleştirilen halı ihracatında %21,4\'lük artış meydana gelmiştir. Sözkonusu ülkeye gerçekleştirilen halı ihracatının tamamına yakın bölümü makine halılarıdır.

Diğer Asya Ülkelerine Halı

İhracatımız

2008 yılı Ocak Haziran döneminde diğer Asya ülkelerine bir önceki yılın aynı dönemine göre %56\'lık artışla 16,9 milyon dolarlık halı ihracatı gerçekleştirilmiştir. Diğer Asya ülkeleri grubunda yer alan ülkelere el halısı ihracatı 137 bin dolarlık ihracat seviyesi ile yok denecek kadar azdır. Makine halısı ihracatı ise 2007 yılında %33,3 oranında artarak 18,5 milyon dolar seviyesinden 24,6 milyon dolara yükselmiştir. 2008 yılının ilk yarısında da bu artış trendinin devam ettiği görülmektedir. Bu dönemde Asya ülkelerine gerçekleştirilen makine halısı ihracatı %55,8 oranında artarak 16,7 milyon dolar olmuştur. Bu ülke grubunda, 4,1 milyon dolarlık makine halısı ihracat tutarı ile Malezya en büyük pazar durumunda olup bu ülkeye 2008 yılı 6 aylık dönemde %34,7 oranında ihracat artışı sağlanmıştır. Ayrıca, Afganistan, Pakistan, Singapur ve Endonezya makine halısı ihracatımızın önemli oranda arttığı diğer pazarlardır. (Bakınız Tablo 12)

Serbest Bölgelere Halı

İhracatımız

Serbest bölgelere yönelik halı ihracatı diğer tüm bölgelerden farklı olarak el halısı ağırlıklıdır. 2008 Ocak-Haziran döneminde serbest bölgelere yönelik el halısı ihracatı %17,4 oranında artarak 37,4 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

Öte yandan serbest bölgelere yönelik makine halısı ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %68,6 artarak 829 bin dolar seviyesine ulaşmıştır. Serbest bölgeler içerisinde en yüksek ihracatın gerçekleştirildiği bölge Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi olarak kaydedilmiştir. Bu bölgeye yönelik ihracat 2008\'in ilk yarısında %36,7 oranında artarak 30,3 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

11.11.2008
Bu haber 11899 okundu.
Yazdır Yorum Yaz
YORUM EKLE
Lütfen yorum eklemek için bilgileri eksiksizce doldurunuz.
Adınız
Lütfen adınızı yazın.Lütfen adınızı yazınız.
Email
Lütfen email adresinizi yazınızGeçersiz email adresi.
Yorum
Lütfen yorumunuzu yazınız.
Yorumunuz çok kısa.
Karakter Kaldı
Son Eklenen Yorumlar